نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران
نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران
نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران

غرفه سازی و تامین وسایل

 

شرکت های غرفه ساز و تامین کننده وسایل معرفی شده از طرف نمایشگاه

 

این لیست در حال تکمیل است

 

نام شرکت

طراح

شماره تماس

گروه غرفه سازی شتابا

خانم مهندس محمدی

09919004011

کانون تبلیغات و خدمات نمایشگاهی و غرفه سازی فناوران

مهندس خواجه ئیان

09364841727

آذین آمود سازه پاسارگاد

خانم مهندس شاهویردی

09910908515

تیارا دیزاینمهندس غلامرضا پور09120290552