نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران
نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران
نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران
دومین نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران - ایرانفکس 2024

دومین نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران - ایرانفکس 2024

نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران - ایرانفکس (تجهیزات، آّبزی پروری، صیادی، غذاهای دریایی و صنایع وابسته)

زمان: 5 لغایت 8 دی ماه 1402

مکان: نمایشگاه بین المللی بندرعباس

نظرات 0

نظر خود را بنویسید