نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران
نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران
نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران

فرم ها و فایل ها

برای دانلود فرم های نمایشگاه ایرانفکس برای بارگزاری در بخش های مورد نیاز از قسمت زیر اقدام بفرمایید. فرم های مربوط به مشارکت کننده و غرفه ساز و تامین کننده وسایل با عبارت “ویژه غرفه ساز” و “وِیژه غرفه ساز” از هم دیگر قابل تفکیک است.


فرم

 معرفی غرفه ساز(ویژه مشارکت کنندگان)

معرفی نماینده رسمی شرکت (ویژه مشارکت کنندگان)

معرفی نامه غرفه سازان(ویژه غرفه ساز)


برای دانلود فایل های مربوط به نمایشگاه از بخش زیر اقدام نمایید.

 

فایل

 

فایل لایه باز (پی اس دی) فتوشاپ برای پست و استوری در اینستاگرام (کلیک کنید)

فایل لایه باز (پی اس دی) فتوشاپ برای ارسال بصورت فیزیکی (کلیک کنید)